http://www.thequalityoflifegala.nl/

Dit is de website van Stichting "The Quality Of Life Gala".

Gedurende meer dan 10 jaar hebben wij ons tot en met 2009 met hart en ziel en onder toezicht van CBF ingezet om onderzoeken tegen kinderkanker in Nederland mogelijk te maken. Daarmee zijn wij er in geslaagd meer dan € 13 miljoen euro beschikbaar te maken voor deze zo essentiële werkzaamheden in de strijd tegen kanker bij kinderen in Nederland.

Tot ontsteltenis van het zittende bestuur hebben wij begin 2012 geconstateerd dat er ongebruikelijke transacties zijn gedaan binnen onze financiële administratie. Naar deze ongebruikelijke transacties is direct grondig intern onderzoek ingesteld en de 2 betrokken bestuursleden zijn ontslagen. Een forensisch extern onderzoek maakte eveneens deel uit van dit onderzoek. Tevens is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Na opsporingsonderzoek heeft de officier van justitie besloten tot een strafrechtelijke procedure over te gaan. In het belang van deze procedure en het proces kunnen wij hieromtrent geen nadere mededelingen doen. 

Het stichtingsbestuur is erin geslaagd de ontvreemde gelden nagenoeg terug te krijgen en hecht er dan ook grote waarde aan te vermelden dat alle doelen en onderzoeken tot en met het laatste gala in 2009 de hun toekomende gelden reeds hebben ontvangen. De onderzoeken zijn daarom nimmer in gevaar geweest.

Wij doen een oprechte oproep aan een ieder die kankerbestrijding bij kinderen en andere charitatieve doelen een warm hart toe draagt de onvoorstelbare daad van een enkeling niet te laten afstralen op al die velen die zich geheel belangeloos vaak jarenlang met ziel en zaligheid inzetten om een bijdrage aan onze maatschappij te leveren.

Bestuur The Quality Of Life Gala