http://www.thequalityoflifegala.nl/algemene-informatie/_272____NL

Algemene informatie

Naam instelling
Stichting The Quality of Lifa Gala

Kamer van Koophandel
Inschrijfnummer Handelsregister 28083263

Postadres
Secretariaat The Quality of Life Gala
Havenstraat 12 A
1271 AE HUIZEN

Bezoekadres
Koningin Wilhelminaboulevard 20-31
2202 GV Noordwijk aan Zee

Telefoonnummer
06-21544456

Email
info@thequalityoflifegala.nl

Doelstelling
Doelstelling van de stichting is om fondsen te werven voor de ondersteuning van Academische Ziekenhuizen in Nederland die zich bezighouden met onderzoek naar en de behandeling van kinderkanker.

Hoofdlijnen beleidsplan
— Op gepaste en gepassioneerde wijze gedegen onderzoek doen en de oorzaken van kinderkanker mogelijk maken.
— Volledige samenwerking met de Nederlandse oncologische centra.
— Het creëren van het beste en meest unieke gala van Nederland ten bate van de bestrijding van- en onderzoek naar kinderkanker.

Bestuursamenstelling
— Voorzitter
— Secretaris
— Penningmeester
— Bestuurslid Algemene Zaken
— Bestuurslid Algemene Zaken

Bezoldiging bestuur
Voor de functie als bestuurder bij Stichting The Quality of Life Gala ontvangen de bestuursleden geen beloning.

Staat van baten en lasten
Klik hier voor de staat van baten en lasten.